Gospodarka, bezrobocie, oferty pracy, zarobki

Głównym ośrodkiem turystycznym jak też gospodarczym Łotwy jest Ryga. Liczy ona ponad 700 tys. mieszkańców i jest jedynym tak dużym miastem w tym państwie. Z pewnością jedną z przyczyn takiego stanu jest lepsza dostępność pracy z uwagi na rozwijającą się coraz prężniej tamtejszą branżę turystyczną. Wyraźnie, bowiem wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Rygi, Jurmały i innych kurortów łotewskich mających dostęp do Morza Bałtyckiego.

Ale nie tylko plaże przyciągają urlopowiczów z zachodniej Europy. Łotwa ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o zabytki jak też mnóstwo ciekawych miejsc, które przyciągają lubiących docierać do nietypowych zakątków podróżników. Tak, więc gospodarka łotewska pod tym względem niewątpliwie zyskuje. Była ona jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej jednakże kryzys, jaki zapanował w roku 2008 poważnie ją spowolnił.

Mimo wszystko nadal Łotwa pozostaje krajem przemysłowo- rolniczym radzącym sobie całkiem nieźle, zważywszy na fakt, że cała Europa boryka się obecnie ze skutkami kryzysu. Zyski gospodarcze rozkładają się mniej więcej na 74,7 % udziału usług, 22% przemysł i rolnictwo 3,3%. Jeśli chodzi o przemysł to głównie jest to eksploatacja surowców mineralnych takich jak piaski, żwiry, dolomit, wapień, torf oraz produkcja energii elektrycznej z czego większość pochodzi z pracy elektrowni wodnych jest to około 62%.

Rozwija się również działalność meblarska, chemiczna- nawozy i włókna sztuczne, poligraficzna, porcelanowo- fajansowa. Ponadto przemysł lekki: dziewiarski, pończoszniczy, skórzano- obuwniczy. Rolnictwo także wspiera rozwój gospodarczy, chociaż w niewielkim stopniu. Użytki rolne w całym kraju to około 27% powierzchni. Głównie działalność rolnicza opiera się na hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej, zwierząt futerkowych i uprawie zboża.

Ponadto uprawianymi roślinami są gryka, len, warzywa oraz buraki cukrowe- najważniejsza z roślin przemysłowych. Jeśli chodzi o oferty pracy to najbardziej pożądanymi zawodami są: fachowcy z różnych dziedzin związanych z przemysłem jak też budownictwem.

Dla obcokrajowców poszukujących tam zatrudnienia najważniejszym jest zapoznanie się z językiem a także znajomość języka rosyjskiego i angielskiego. Jednakże płace są tam niższe niż w Polsce, mimo, iż ceny produktów na Łotwie bywają wyższe niż u nas. Natomiast bezrobocie w styczniu 2012 spadło z 19 % na około 15%.